Made Better

På Kiehl's är vi engagerade i miljön och strävar efter att bidra till det samhället vi alla är en del av. Med Kiehl's Made Better har vi ägnat oss åt att använda naturliga ingredienser
, hållbar produktion och återanvändbara förpackningar i större utsträckning för att bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Vi använder naturligt härledda ingredienser* för att skapa effektiva produkter som är lämpliga för alla hudtyper.

  • Idag innehåller 95% av våra produkter minst en naturlig ingrediens eller råmaterial av naturligt ursprung.
  • Under 2020 har vi åtagit oss att lägga till minst 3 naturliga ingredienser till 98% av våra produkter.
  • *Vi anser att en ingrediens är naturligt härledd om den förblir oförändrad från sitt naturliga tillstånd eller har genomgått behandling, men fortfarande behåller mer än 50% av sin molekylstruktur från sitt ursprungliga naturliga tillstånd.

Vi samarbetar med jordbrukare och producenter runt om i världen för att producera våra ingredienser på ett sätt som är till nytta för deras samhälle och vår planet.

  • Idag innehåller 36% av våra produkter åtminstone en hållbart producerad råvara.
  • Under 2020 har vi åtagit oss att lägga till minnst en hållbart producerad råvara till 50% av våra produkter.

Som en del av vårt Recycle & be Rewarded-program erbjuder vi kunder i alla Kiehl's butiker att returnera sina tomma Kiehl's förpackningar för återvinning i utbyte mot en liten present.

  • Under 2020 har vi åtagit oss att inkludera minst 30% återvunnet material i 100% av våra produkter. .

Vi designer våra förpackningar med miljön i åtanke och använder återvunna material när det är möjligt, för att undvika onödigt avfall.

  • Under 2020 har vi åtagit oss att se till att våra produktionsanläggningar i USA är CO2-neutrala - vilket resulterar i en minskning av våra koldioxidutsläpp med 60%, samt 60% i vår vattenförbrukning och avfallsproduktion per enhet.

Since 2005, we have reduced:

  • CO2 Emissions by 82%
  • Water Consumption by 21%
  • Waste Generation by 36%

Vi prioriterar att stödja lokala samhällen med fokus på barns välbefinnande, miljömedvetenhet och HIV / AIDS-forskning.

Lång historia kort
vi strävar efter att bidra till samhället vi alla är en del av och till en hållbar framtid. Vi hoppas att du kommer att hjälpa oss i detta uppdrag.