Main content

KIEHL’S MISSION RENEWAL

Hos Kiehl's är vi dedikerade till både hudens och vår planets välmående. Vårt syfte har aldrig ändrats, men med de utmaningar företagvärlden och vårt samhälle står inför behöver vi omvärdera vårt arbetssätt för att optimera användingen av resurser och material.

VÅR VÄG MOT EN GRÖNARE PLANET

Sedan 1851 har Kiehl's haft en tydlig mission om att göra vår planet till en bättre plats att leva på med vårt engagemang och fokus på hållbarhet. Här kan du läsa mer om våra åtagande för en mer hållbar framtid, samt våra delmål för 2030.

HÅLLBAR PRODUKTION

Vi siktar på att framställa 100% av våra produkter med hållbara råvaror och använda tillverkningsprocesser som minimerar avfalll och utnyttjar resurer på ett effektivt sätt, så att de kan återanvändas. Dessutom överser vi vår vattenförbrukning i samband med produktion och har idag reducerat denna med 78%. 

ÅTERVINNINGSBARA FÖRPACKNINGAR

Vi designar våra förpackningar med omtanke och använder i så stor utsträckning som möjligt återvunna material för att minimera avfall. Vårt mål är att 100% av våra förpackningar ska vara återvinningsbara, påfyllningsbara eller vara framställda av återvunna material. 

Utöver detta har vi vårt "Recycle & be rewarded" program, där vi uppmuntrar våra kunder att returnera sina tomma Kiehl's förpackningar i våra butiker i utbyte mot en liten gåva. 

STÄRKA GEMENSKAP

Vi vet att storslagna saker alltid börjar i det lilla: vi vill inspirera vårt globala community att engagera sig i samhällsfrågor och erbjuder utbildning med fokus på hållbarhet.

Vi samarbetar dessutom med bönder och producenter världen över för att utvinna och framställa våra ingredienser på ett sätt som gynnar samhällen såväl som vår planet. 

SÅ, VAD INNEBÄR "CIRKULÄR EKONOMI"?

Idag, är sättet vi tillverkar produkter på ofta linjärt. Vi använder material och resurser för att skapa produkter som såsmåningom blir till avfall. I en hållbar värld är ekonomin istället cirkulär vilket innebär att resurser återanvänds och återvinns för att öka dess livslängd och därmed minska mängden avfall och behovet av ytterligare resurser. 

VAD BETYDER DETTA
FÖR KIEHL'S?

På Kiehl's strävar vi efter att främja en cirkulär ekonomi, där vi efterliknar naturens tillvägagångsätt genom att fokusera på hur vi använder resurser och tillverkar produkter för att minimera avfall och säkerställa att resurser och förpackningar kan återanvändas om och om igen.

Mer specifikt har vi ett stort fokus på att våra ingredienser är hållbara, att våra produkter formuleras med "grön kemi" och att våra förpackningar tillverkas av återvinningsbara material som sedan kan återanvändas.

Vi övervakar också vår vattenförbrukning noggrant i samband med produktionen och har hittills minskat vår förbrukning med 78%.

Även om vår mission är långt ifrån fullbordad, upptäcker vi ständigt nya sätt att förbättra oss och förblir engagerade i kampen för vår planets hälsa.

DIN DUO FÖR MINDRE PLASTANVÄNDNING

Få en gratis påfyllningsbar flaska vid varje köp av en refill från Kiehl's.

DIN DUO FÖR MINDRE
PLASTANVÄNDNING

Få en gratis påfyllningsbar flaska vid varje köp av en refill från Kiehl's.

KOD: HELLOTOMORROW

KÖP NU

UTFORSKA VÅRA MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

Se vårt urval av miljövänliga och hållbara produkter.


Orientation message
For the best experience, please turn your device